Priser


Pris for arkitektur inkl tilpasning (valgfri leverandør/byggmester): kr 25.000,- inkl mva.

Tillegg for rammesøknad (valgfri leverandør/byggmester): kr 75.000,- inkl mva.

 

Nøkkelferdige priser refererer til leveranse fra SHD eller Nøkkelhus AS. Alle modellene kan leveres som råbygg av elementer levert av SHD eller Skarhus produksjon AS, se forøvrig “spesifikasjoner”.

Råbygg vil koste ca kr 15.000,- pr kvm BRA inkl mva.

 

I tillegg til nøkkelferdige priser fra SHD og Nøkkelhus AS kommer utgifter til losji i byggeperioden, snørydding, avfallshåndtering, byggesøknad, byggestrøm, oppmåling, offentlige avgifter og grunnarbeid inkl skyting, masseutskifting, plate/støp samt anleggelse av vei/vann/strøm og telekabel. Disse utgiftene vil variere, men det er vanlig å estimere denne kostnaden til ca kr 750.000,-.

Basert på dette vil antatt totalpris for hus/hytte bli nøkkelferdig pris + tomt + byggesøknadca kr 750.000,-.

 

Vi forbeholder oss rett til å bruke fotografier av alle våre oppførte bygg i markedsføring av oss. Det tas forbehold om prisendringer.

Alt innhold er opphavsbeskyttet, jfr åndsverkloven.

© Copyright Skarhus | Nettløsning fra Maksimer